The University of SS. Cyril and Methodius
Faculty of Natural Sciences
Faculty of Natural Sciences, University of SS Cyril and Methodius in Trnava

Nova Biotechnologica VI-1 (2006)


 
PREFACE
  
BARÁTOVÁ, Z., SEKÁČOVÁ, J., HORNÍK, M., PIPÍŠKA, M., AUGUSTÍN, J.: Bioakumulácia 137Cs a 60Co horčicou bielou Sinapis alba L. a zelerom voňavým Apium graveolens L.

VRTOCH, Ľ., HORNÍK, M., PIPÍŠKA, M., AUGUSTÍN, J.: Bioakumulácia rádiocézia 137Cs hydropóniami tabaku viržinského (Nicotiana tabacum L.)

KRUŽLICOVÁ, D., ĎURČEKOVÁ, T., KRAIC, F., MOCÁK, J., HRIVŇÁK, J., PÁTKOVÁ, J.: Chemometrická charakterizácia, klasifikácia a autentifikácia slovenských odrodových vín.

NEMEČEK, P., ĎURČEKOVÁ, T., MOCÁK, J., LEHOTAY, J., WAISSER, K.: Štúdium vzťahov medzi biologickou aktivitou a fyzikálnochemickými vlastnosťami potenciálnych antituberkulotík.

GÁŠPÁROVÁ, D., FARAGOVÁ, N., FARAGÓ, J.: Tvorba genotypov lucerny siatej s vysokou regeneračnou schopnosťou in vitro použitím in vitro a hybridizačných techník.

ŠRAMKOVÁ, Z., FARAGÓ, J.: Založenie bunkovej suspenznej kultúry chmeľu obyčajného.

ĽACHKÁ, K., HORVÁTHOVÁ, V., ŠTURDÍK, E.: Produkcia etanolu s využitím enzýmových hydrolyzátov pšenice a tritikale.

CHRIAŠTEĽ, L., FADAVI, A.: New concept of jet loop bioreactor.

POLÍVKA, Ľ., MALIAR, T., ÜRGEOVÁ, E.: Biotechnológie – Základný pilier Európskej technologickej platformy SUSCHEM.

PISARČÍKOVÁ, G., LESNÝ, J., BELANOVÁ, A.: Stanovenie celkovej α- a β- aktivity a 90Sr vo vybraných vodách.
- tabuľky

CHOVANCOVÁ, D., LESNÝ, J.: Súčasný stav výskytu selénu na Slovensku.

MALIAR, T., VISKUPIČOVÁ, J., PŠENÁKOVÁ, I., ŠTURDÍK, E.: Antioxidačná aktivita esterov naringínu a rutínu s organickými kyselinami.

VISKUPIČOVÁ, J., MALIAR, T., PŠENÁKOVÁ, I., ŠTURDÍK, E.: Enzýmová acylácia naringínu.


<<< Back
ISSN 1338-6905